Bảng giá chi phí thiết kế

BẢNG GIÁ CHI PHÍ TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH