BIỆT THỰ 2 TẦNG NGHỈ DƯỠNG MÁI NHẬT

NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT HIỆN ĐẠI

  • CHỦ ĐẦU TƯ: ANH PHÚ
  • VỊ TRÍ : VĨNH PHÚC
  • DIỆN TÍCH : 120 M2 SÀN
  •  CHI PHÍ DỰ TOÁN: 1.8 TỶ

MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI NHẬT HIỆN ĐẠI VỚI KHÔNG GIẢN MỞ KẾT HỢP VỚI CÂY XANH.