HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở MỚI NHẤT 2021

BẠN ĐANG CHUẨN BỊ XÂY NHÀ HAY CẢI TẠO NHƯNG ĐANG KHÔNG BIẾT LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG? NÓ GỒM NHỮNG GÌ? NỘP Ở ĐÂU ? …

I- Theo Chương V Luật Xây dựng quy định về hồ sơ xin phép xây dựng
nhà ở gồm:

a) Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu do Bộ Xây Dựng);

b) Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp
luật về đất đai có công chứng;

c) Bản vẽ xin giấy phép xây dựng  thể hiện
được vị trí: mặt bằng các tầng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng; sơ
đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; (đối với
công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng, bổ sung thêm
mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt hiện trạng).

d) Khi xây dựng nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và
công bố nhưng chưa thực hiện thì hồ sơ cần phải có Giấy cam kết tự phá dỡ công
trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng. (Trong trường hợp này chỉ được
cấp Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch).

e) Nộp lệ phí cấp Giấy phép xây dựng.

II- Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng:

Bước 1: Nộp 01 hồ sơ tại UBND cấp quận, huyện nơi muốn xin giấy phép xây dựng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu người sử dụng đất bổ sung thêm giấy tờ, nếu hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận và trao cho người sử dụng đất. ( Trường hợp cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho
người xin phép biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện).

Bước 3: Tiếp theo, người xin phép xây dựng tới nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trong giấy biên nhận để nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định, xác nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng).

III- Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở:

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị; 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn.

Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn ( Điều 102 LUẬT XÂY DỰNG 2014).

IV- HỒ SƠ BẢN VẼ XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG MẪU

BẠN CẦN HỖ TRỢ HAY MONG MUỐN CÓ 1 BỘ XIN PHÉP XÂY DỰNG HOÀN CHỈNH. HÃY LIÊN HỆ  NGAY VỚI CHÚNG TÔI. 

HOTLINE: 039.338.44.99