Kỹ thuật xây tường gạch - Kiểm tra tường

Kỹ thuật xây tường gạch đúng, chính xác.

SỔ TAY XÂY DỰNG

1/18/20204 min read

Bước 1: Bật mực trắc đạc
1.1. Bật mực định vị tường (chân cơ), cửa đi, cột kẹp, lỗ chờ, lỗ mở theo bản vẽ shop drawings.
Lưu ý: có thể tiến hành bật mực độ dày tường sau hoàn thiện (bao gồm độ dày tường và lớp vữa trát).
1.2. Bật mực trần nhà trước khi xây
1.3. Kiểm tra mực trắc đạc trước khi xây
Bước 2: Khoan cấy râu thép
2.1. Đánh dấu mốc định vị → Khoan tạo lỗ → Bơm lỗ khoan bằng Sika (vật liệu tương đương) rồi tiến hành cấy thép. Một số yêu cầu khi khoan cấy thép:
- Khoan cấy sắt râu tường D6 hoặc D8 (L400 - L500mm)
- Khoảng cách các râu thép (theo quy định của thiết kế, tùy thuộc vào chiều dày tường) 15
2.1. Hình thức liên kết khác:
- Dùng bát liên kết cột vách bê tông với tường xây (tùy theo yêu cầu dự án).
- Quét 1 lớp hồ dầu XM lên bề mặt bê tông cột/vách trước khi xây để tạo liên kết.
Bước 3: Xây tường
- Gạch phải được tưới ẩm trước khi xây
3.1.Xây hàng gạch định vị chân tường (chân cơ) theo mực trắc đạc có sẵn.
3.2.Tiến hành căng dây dọi (dây lèo) để đảm bảo thẳng đứng
3.3. Tiến hành xây tường theo hàng gạch đầu tiên (cần tuân thủ các yêu cầu trong thiết kế như cấp phối vữa, quy cách xây tường):
- Mạch vữa phải no đầy, đúng độ dày cần thiết, trung bình dày từ 8-15mm.
- Mạch vữa phương đứng ở 2 hàng gạch liền kề không được trùng nhau.
- Sử dụng gạch nửa để xây tại điểm đầu và cuối tường. - Tường xây để mỏ chờ giật cấp
3.4. Bổ trụ bê tông cho tường đứng độc lập:
- Ở vị trí sẽ đổ trụ bê tông (cột kẹp) phải đặt thép liên kết giữa tường xây với trụ bê tông (a500 hoặc theo yêu cầu thiết kế).
- Với tường xây độc lập cứ 2,5-3m (theo thiết kế) cần bổ trụ để tăng cường độ bền của tường
3.5. Xây chèn khóa đỉnh tường xây tiếp giáp đáy dầm, sàn bê tông xây gạch nghiêng 45 độ và trám đầy vữa để tránh nứt tường tại những vị trí này (xây chèn sau khi xây tường 24h).
3.6 Sau khi kết thúc ca làm việc:
- Tính toán lượng vữa trộn vừa đủ cho một ca làm việc.
- Dùng chổi quét sạch mặt tường ngay để tránh vữa đông cứng. Dọn vệ sinh khu vực thi công.
Bước 4: Bảo dưỡng tường xây
4.1. Tưới ẩm bảo dưỡng:
- Tưới ẩm tường xây sau 24h (sau 12h đối với tường bị nắng chiếu xạ trực tiếp)
- Tường xây xong cần bảo dưỡng, tưới nước 1 lần/ ngày trong vòng 4 ngày để vữa liên kết tốt hơn với gạch.
 • Lưu ý khác:
  1. Đà lanh tô gác lên hai bên tường tối thiểu 20 ÷ 40cm
  2.- Thường có hai cách xây là 3 dọc 1 ngang hay 5 dọc 1 ngang ( tùy theo quy định của dự án)
  - Để mỏ giật cấp khi 2 bức tường vuông góc với nhau
  - Câu tường đối với tường gạch chỉ 220 là 3 dọc 1 ngang hoặc 5 dọc 1 ngang (không dung gạch lỗ để quay ngang)
  3. Tường xây sau 2 ngày mới được cắt tường để đi các hệ thống M&E. Sau đó cố định ống và trám hồ (mác 75) tại những vị trí này.
  4. Vữa phải được trộn trong máng và lót bạt bên dưới
  5. Trong quá trình xây cần thường xuyên kiểm tra góc, cạnh tường xây bằng thước ke. Kiểm tra bằng phẳng tường xây bằng thước nhôm, ni vô.
  6. Dàn giáo thi công phải đảm bảo ổn định, bền vững,chịu được trọng lượng của người, vật liệu và vữa xây. Giàn giáo chống không được dựa vào tường đang xây, dàn giáo phải cách tường đang xây ít nhất là 20cm.
  7. Đối với chân tường xây bao quanh hộp gen, chân tường bao quanh ống kỹ thuật M&E trên sân thượng, tầng mái cần phải đổ bê tông chân tường cao hơn mặt sàn hoàn thiện h≥100mm.