NHÀ PHỐ CẢI T ẠO – ĐÀ NẴNG

NHÀ PHỐ CẢI TẠO

  • CHỦ ĐẦU TƯ: TỐ MỸ
  • VỊ TRÍ : ĐÀ NẴNG
  • DIỆN TÍCH : 50 M2 SÀN
  •  CHI PHÍ DỰ TOÁN: 400 TRIỆU

CĂN NHÀ NẰM TRONG 1 KIỆT NHỎ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. VỚI KIẾN TRÚC SƯ NGƯỜI MỸ. SAU 1 THỜI GIAN SỬ DỤNG, NHẰM ĐÁP ỨNG THÊM KHÔNG GIAN SỬ DỤNG. NÊN CĐT ĐÃ CÓ YÊU CẦU THÊM TẦNG VÀ PHẦN MẶT TIỀN HẠN CHẾ SỬA NHẤT CÓ THỂ.