Quy trình thực hiện tư vấn thiết kế

QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ NHÀ & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 • Thiết kế được một công trình thoả mãn các yêu cầu và mong muốn của Chủ đầu tư về công trình đồng thời đảm bảo hài hoà về mặt mỹ thuật, sự chắc chắn và bền vững công trình.

 • Giúp Chủ đầu tư theo dõi, cung cấp thông tin, lựa chọn, chấp thuận phương án, giải pháp thiết kế, và giám sát tiến độ thực hiện dự án đúng kế hoạch.

 • Giúp Người tư vấn tiếp nhận các dữ liệu thiết kế của chủ đầu tư, đưa ra các giải pháp thiết kế hợp lý, đồng thời phản hồi những thông tin tư vấn mà khách hàng khách hàng cần làm rõ trước khi quyết định lựa chọn phương án cuối cùng.

 1. MỤC ĐÍCH TƯ VẤN
 1. YÊU CẦU TƯ VẤN :
 • Đối với Chủ đầu tư : Cung cấp thông tin đầy đủ, nhất quán, xuyên suốt và trình tự .

 • Đối với Người tư vấn : Trình bày đầy đủ các giải pháp thiết kế, phân tích đánh giá và hướng dẫn chủ đầu tư lựa chọn phương án tối ưu.

 1. THỜI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN:
 • Các buổi tư vấn diễn ra trực tiếp hoặc qua thông qua ứng dụng trao đổi online ( áp dụng sau khi gặp trực tiếp buổi đầu tiên).

 • Thời gian tư vấn khoảng 06 buổi, mỗi buổi <90 phút, các lần tư vấn cách nhau 01 tuần làm việc.

 • Thời điểm cho mỗi lần tư vấn do KTS, KS và khách hàng thoả thuận.

 • Các buổi tư vấn sẽ được lập biên bản công việc, là cơ sở thông tin và pháp lý cho việc thiết kế triển khai tiếp theo.

 1. TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG CỦA CÁC BUỔI TƯ VẤN:
 • Buổi 1: Khách hàng sẽ nhận được các thông tin, biểu mẫu điền thông tin khách hàng, yêu cầu tư vấn và trao đổi về các thông tin có liên quan.

 • Buổi 2: Khách hàng và công ty tiến hành việc ký kết hợp đồng nguyên tắc (HĐNT) thực hiện việc tìm ý và triển khai hồ sơ phương án thiết kế hoặc ký Hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng (HĐTK) nếu đã xác định chính xác khối lượng diện tích, quy mô, phạm vi thiết kế.

  • Giá trị của hợp đồng nguyên tắc bằng 20% khối lượng diện tích sơ bộ x đơn giá thiết kế.

   (diện tích sơ bộ được xác định = diện tích thiết kế theo kích thước, quy mô khách hàng cung cấp).

  • Ngay sau khi ký HĐ, khách hàng sẽ tạm ứng 20% giá trị hợp đồng cho Công ty.

  • Sau khi Hợp đồng được ký kết và thanh toán tạm ứng theo thoả thuận, khách hàng cùng KTS tiến hành thiết kế phương án kiến trúc, tìm ý, triển khai ý đồ trên các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, phối cảnh sơ phác (nếu có).

 • Buổi 3: Khách hàng cùng Công ty thống nhất lựa chọn phương án thiết kế hợp lý nhất được đồng thuận từ cả hai bên. Việc thống nhất các ý đồ dựa trên việc xác nhận trên các bản vẽ mặt bằng, và/hoặc mặt đứng, phối cảnh sơ phác (nếu có).

  • Phương án thiết kế kiến trúc được thống nhất trong giai đoạn này gọi là phương án cơ sở là cơ sở kỹ thuật để triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.

  • Nếu công việc được thực hiện dựa trên Hợp đồng nguyên tắc (HĐNT) thì hai bên tiến hành thanh lý HĐNT và tiến hành ký hợp đồng tư vấn thiết kế chính thức có giá trị theo khối lượng, quy mô xác định từ bản thiết kế cơ sở x đơn giá thiết kế (nếu hai bên đồng ý), Số tiền khách hàng tạm ứng cho công ty trong hợp đồng nguyên tắc sẽ được giảm trừ trong Hợp đồng chính thức hai bên kí kết sau khi phương án thiết kế sơ bộ được thông qua.

  • Nếu công việc được thực hiện dựa trên Hợp đồng thiết kế (HĐTK) đã được ký kết trước thì hai bên tiến hành thống nhất phương án, tạm ứng tiếp 50% giá trị hợp đồng và chuyển qua giai đoạn tiếp theo.

 • Buổi 4 + 5: Sau 2 tuần kể từ ngày thống nhất phương án cơ sở, Khách hàng cùng KTS xem xét các bản vẽ ở mức độ chi tiết: các bản vẽ chi tiết, các mặt cắt, cầu thang. Nếu cần thiết, KTS và khách hàng có thể trao đổi thêm về một số vấn đề còn khúc mắc. Trình bày giải pháp cơ sở về kết cấu và ý đồ thiết kế nội thất (buổi 4). Trình bày giải pháp kỹ thuật, các bản vẽ chi tiết về kết cấu công trình, các giải pháp kỹ thuật điện, nước, thông tin liên lạc, quy cách vật liệu xây dựng kiểm tra tổng thể, hẹn ngày bàn giao hồ sơ (buổi 5).

 • Buổi 6: Hai bên tiến hành bàn giao hồ sơ (hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán, thống kê vật liệu, giới thiệu Catalogue các sản phẩm xây dựng), và tiến hành quyết toán hợp đồng và thanh lý hợp đồng.

 1. CÁC ĐIỂM LƯU Ý:
 • Sau buổi làm việc thứ 3, nếu khách hàng muốn thay đổi ý đồ kiến trúc thì phải chịu thêm A% giá trị hợp đồng. (A tùy thuộc vào thời điểm thay đổi và được ghi rõ trong Bảng giá thiết kế nhà). Khách hàng có quyền kiến nghị thay đổi KTS tư vấn trong quá trình triển khai các bước của quy trình thực hiện hợp đồng thiết kế nhà.